Resort Hotel Ended

 • Hilton Salwa Beach Resort
  Already Voted
  63% 1.3k / 2.1k
 • Katara Hills
  Already Voted
  12% 259 / 2.1k
 • Maysan Doha
  Already Voted
  9% 198 / 2.1k
 • The Chedi Katara
  Already Voted
  14% 311 / 2.1k